سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های خاص صنعت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-3-2-1- نوآوری

تعریف مفهومی نوآوری: نوآوری از کلمه لاتین Innovate  به معنای «ساختن یک چیز جدید» استخراج شده می باشد. برای نوآوری تعاریف متعددی ذکر گردیده می باشد. نخستین بار شومپیتر در سال 1934 مفهوم نوآوری را تعریف نمود. او نوآوری را با توسعه اقتصادی مرتبط دانست و آن را به عنوان ترکیب جدیدی از منابع مولد ثروت معرفی نمود. شومپیتر در تعریف خود از نوآوری، آنرا به عنوان یک برهم زننده نظم موجود و تعادل اقتصادی برای ایجاد نظم و تعادلی جدید معرفی می کند (سوئدبرگ[1]،2007). اصطلاح «تخریب خلاق» به همین موضوع تصریح دارد. دراکر (1985) نوآوری را به عنوان فرآیند تجهیز، قابلیتهای جدید بهبود یافته یا افزایش سود تعریف کرده می باشد (گاندی و همکاران[2]،2011).

به دلیل شرایط و وضعیت های پیچیده ی امروزه که سازمان ها را با تنگاه های رقابتی و تکنولوژیکی مواجه ساخته  و تداوم روش های سنتی را با مشکل جدید روبه رو ساخته می باشد بسیاری از سازمان ها و شرکت ها و بسیاری از بخش های اقتصادی و اجتماعی به لزوم نوآوری پی برده اند. نوآوری یک عامل مهم در موفقیت و کسب مزیت رقابتی سازمان هاست (جوموسلگلو و السو[3]،2009). چراکه مزیت رقابتی دیروز، تضمینی برای بقای فردا محسوب نمی گردد. از این رو در بازارهای رقابتی امروزه که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، شرکت ها برای بقاء نیازمند ایجاد تغییراتی در رویه ها و استراتژی های خود هستند. در واقع، امروزه نوآوری مزیت رقابتی برای شرکت ها و سازمان ها به شمار می رود (ملاحسینی و فتحی، 1388). نوآوری، مفهومی کلیدی می باشد که امروزه از آن به عنوان محور دستاوردهای تجارت در قرن بیست و یکم دانسته می گردد. سازمان های، کوچک و بزرگ، اقدام به ارزیابی مجدد محصولات، خدمات و عملیات خود کرده اند تا فرهنگ نوآوری را به وجود آورند. این بازبینی مجدد اهداف سازمانی، بدین دلیل انجام می شود که پرورش فرهنگ نوآوری در درون سازمان، بهترین تضمینی می باشد که یک سازمان بتواند در محیطی که بازارهای آن به سرعت به پیش می طریقه، پایدار بماند. همچنین پرورش فرهنگ نوآوری بهترین تضمین (اگرچه که هیچ چیز تضمین ندارد) برای بقاء و پایداری طولانی مدت در اقتصاد دانش – محرک امروزین می باشد (هادوی، 1388).

[1] Swedberg

[2] Gundey and et al

[3] Gummusluoglu and Ilsev

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر ویژگی های سطح صنعت و سطح شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

  • مطالعه تأثیر اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.

 

  • سؤال‏های پژوهش

سؤال هایی که در این پژوهش در پی پاسخ دادن به آن هستیم عبارتند از:

1- آیا بین ویژگی های صنعت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین ویژگی های شرکت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟