سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این فصل به مطالعه ادبیات موضوعی در ارتباط با پژوهش می پردازیم. این فصل مشتمل بر دو بخش می باشد. در بخش اول ادبیات نظری در مورد بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها مطالعه خواهد گردید، سپس  مدل مفهومی آورده می گردد، و در نهایت در بخش دوم مروری بر پیشینه پژوهش خواهیم داشت.

 

2-2- بخش اول- ادبیات نظری درمورد ی بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها

 

2-2-1- مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرکت های جدید به عنوان یک عامل اصلی پویایی صنعتی و یک منبع نوآوری در نظر گرفته می شوند و رشد سریعتری نسبت به شرکت های قدیمی تر دارند (کلاپر و ریچموند[1]، 2011) و می توانند به همراه خود یک سری تکنولوژی های جدید را به صنعت معرفی کنند که این باعث جدید شدن تکنولوژی به کار رفته در صنعت می گردد (بهشتی و همکاران، 1388). شرکت های جدید وسیله ای هستند که اقتصادهای تولیدی را در فرآیند تخصصی کردن تولید به سمت محصولاتی که دارای قدرت رقابتی بیشتری هستند، سوق می دهند. همچنین آنها وزنه تعادلی مهمی پیش روی رکود و سقوط می باشند (هولمز و دیگران[2]،1999). سوالی که مطرح می باشد این می باشد بعد از ورود شرکت ها، برحسب احتمال بقای آنها و الگوهای رشدشان بر آنها چه می گذرد. با اینکه ایجاد شرکت­های جدید دارای اهمیت می باشد، می توان اندازه رشد و طول عمر آنها را نیز به عنوان عاملی در نظر گرفت که در دستیابی به اهداف و سیاست های بلند مدت در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت به سزایی دارد (دولینگر[3]، 1999).

شرکت ها به گونه مستمر برای بقا و رشد خود با چالش مواجه اند و ورود موفق به بازار و رقابت را با عدم اطمینان بالایی همراه می کند و محدودیت های مختلفی به وجود می آورد. از این رو تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود، بازار را زود ترک می کنند، پس در بعضی از صنایع یا مناطق تنها تعداد کمی از تازه واردها بقا می یابند، لذا تا زمانی که دانش ما درمورد ی فرایندهای رشد شرکت های جدید بهبود نیابد موفقیت و شکست شرکت ها نیز مسئله ی مبهمی خواهد بود (فریچ و دیگران[4]، 2006). بنگاه های صنعتی با ایجاد تولید در کشور، می توانند به متناسب شدن عرضه و تقاضای کل کمک کنند، اما در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که ایجاد شرکت های صنعتی به تنهایی کافی نیست، بلکه حفظ آن ها و شناخت عواملی که باعث توقف آن ها می گردد نیز مهم می باشد. بقای یک شرکت در بازار به عوامل متعددی بستگی دارد، مثلاً از نظر تئوری های نئوکلاسیک، بقای یک بنگاه به مشخصه های شرکت و همچنین مشخصات بازار بستگی دارد (عرب نجف آبادی، 1390). شرکت هایی که تازه وارد صنعت می شوند، می توانند به همراه خود یک سری تکنولوژی های جدید را به صنعت معرفی کنند که این باعث جدیدشدن تکنولوژی بکار رفته در صنعت می گردد. از دیگر فواید شرکت های جدید، می توان تخصیص مجدد منابع در شرکت هایی که با کارایی و تکنولوژی بالاتر وارد صنعت می شوند و همچنین مجبور کردن بنگاه های با کارایی کمتر به خروج از صنعت به دلیل عدم توانایی در رقابت با آن ها ذکر نمود (بهشتی و همکاران، 1388).

از طرفی صنعت الکترونیک نیز به عنوان صنعت مادر در جهان دارای اهمیت اساسی و حیاتی می باشد و به عنوان یکی از اصولی ترین و اساسی ترین صنعت به آن نگریسته می گردد. صنعت الکترونیک علاوه بر داشتن ارزش افزوده فراوان، از نظر محیط زیست بدون  آلودگی می باشد و کشورهای صنعتی جهان به همین دلیل در این زمینه سرمایه گذاری می کنند (اکبری، 1376). با در نظر داشتن این که صنایع برق و الکترونیک جزء صنایع سبز و پاک می باشد مطالعه و مطالعه این صنایع برای استان مازندران که دارای محیطی پاک و سرسبز می باشد اهمیت قابل توجهی خواهد داشت. اصولاً صنایع سرمایه بر و با دانش فنی بالا برای استان مازندران دارای اهمیت هستند که صنایع برق و الکترونیک نیز جزء این صنایع می باشد.

در زمینه عوامل مؤثر بر بقای شرکت ها مطالعات زیادی در کشورهای مختلف انجام شده می باشد که هریک از این مطالعات از مدل ها و متغیرهای مختلفی بهره گیری کرده اند و در نتیجه ی آن ها به نتایج متفاوتی دست یافته اند. متغیرهایی که در مطالعات دیگر به آن ها تصریح شده می باشد را می توان به چهار گروه دسته بندی نمود که در ادامه اظهار شده می باشد:

[1] Klapper, Leora and Richmond

[2] Holmes et al.

[3] Dollinger

[4] Fritsch et al.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر ویژگی های سطح صنعت و سطح شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

  • مطالعه تأثیر اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.

 

  • سؤال‏های پژوهش

سؤال هایی که در این پژوهش در پی پاسخ دادن به آن هستیم عبارتند از:

1- آیا بین ویژگی های صنعت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین ویژگی های شرکت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟