سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

– سرمایه اولیه

تعریف مفهومی سرمایه: سرمایه، در علم اقتصاد، عبارت می باشد از حق یا علاقه صاحبان یک موسسه نسبت به دارایی موسسه مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهی‌های موسسه از جمع دارایی آن بدست می‌آید. به بیانی دیگر پس از پرداخت تمام بدهی‌ها و تعهدات یک موسسه آن چیز که از دارایی باقی می‌ماند متعلق به صاحب یا صاحبان موسسه می باشد[1].

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت می باشد. هر شرکت بایستی دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت می باشد برده و منتفع گردد. اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک نمود. تحولات پیچیده و سریع چند دهه ی اخیر و نیز شتاب گیری طریقه جهانی شدن موجب شده می باشد تا جوامع گوناگون کوشش کنند بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند. برپایی و فعال نگهداشتن شرکت های بزرگ، تاچند دهه ی پیش به عنوان یک مزیت اقتصادی تلقی می گردید و چنین استدلال می گردید که هرچه این شرکت ها بزرگ تر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می گردد. با مراجعه به تحقیقات و متون دانشگاهی نظاره می گردد که عمده ترین علت های ناکامی شرکت ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه گذاری و تأمین مالی نامناسب و ناکافی آنان می باشد.  پس،‌ ممکن می باشد ضعف­های موجود منجر به سرمایه­گذاری نامناسبی گردد که ادامه­ی بقاء و حیات شرکت را تهدید کند. ساختار سرمایه­ی نامناسب برای هر شرکتی و یا به گونه خاص در مورد شرکت­های کوچک همه­ی  زمینه­های فعالیت یک شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می­تواند منجر به بروز مسایلی نظیر عدم کارایی در بازاریابی محصولات،‌ عدم کارآمدی و ناتوانی در بکارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه گردد (سجادی و جعفری، 1386).

اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت می باشد و اشخاص با ملاحظه اعتبار و اندازه سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت بایستی در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به گونه خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید اندازه سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده می باشد صریحاً قید کند.  ون آئوکین[2]  معتقد می باشد سرمایه­گذاری مناسب و کافی در شرکت­ها به آنها این امکان را می­دهد تا بتوانند منابع ضروری را تحصیل کنند.  وی اهمیت تحصیل منابع را با موفقیت شرکت­ها در بازار مرتبط می­داند و می­گوید به این طریق شرکت­ها می­توانند فرصت­های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزیت­های فعالیت در بازار بهره­مند شوند (ون آئوکین، 2005).  کسار[3] معتقد می باشد اندازه ی شرکت ها در بدو شروع با سهم بدهی آنها در ساختار سرمایه شان ارتباط مستقیم دارد (کسار، 2004).  مودیگلیانی و میلر[4] اظهار می کنند که اندازه ی شرکت بر ساختار سرمایه تأثیری ندارد.  اما، محققان زیادی عقیده دارند بین اندازه ی  شرکت ها و ساختار مالی آنها ارتباط هست (مودیگلیانی و میلر، 1958).  چیتندن و همکاران[5] معتقد هستند تئوری مزبور در مورد شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ کاربرد بیشتری دارد. زیرا، هزینه های تامین مالی برون سازمانی برای شرکت های کوچک بیشتر می باشد و این موضوع ترجیحات و اولویت های این شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد(چیتندن و همکاران، 1996) .

بون و همکاران[6]  و برادلی و همکاران[7] در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که شرکت های فعال در بخش های دارویی، الکترونیک، غذایی و ابزارآلات از اهرم نسبتاً پایینی برخوردارند، در  حالی که شرکت های فعال در بخش های سیمان، کاشی و سرامیک، کاغذ و آهن آلات از اهرم نسبتاً بالایی برخوردارند.  به اعتقاد دولینگر[8]  منابع تامین مالی و سرمایه واحدهای تجاری، به چرخه ی عمر شرکت ها و دوران عمر شرکت ها بستگی داشته و اینکه شرکت در مرحله ی بلوغ یا رشد قرار گرفته می باشد، نیز بر روی این موضوع موثر می باشد (سجادی و جعفری، 1386).

مدهوشی و تاری (1386) مقاله ای تحت عنوان «تأثیر سرمایه اولیه در بقای شرکت­های تولیدی کوچک ومتوسط در ایران» ارائه دادند. یافته های این مطالعه نشان داد که بین سرمایه اولیه و بقای شرکت­های تولیدی کوچک و متوسط ارتباط مثبتی هست.

کوک[9] (2007) سرمایه اولیه لازم برای احداث یک بنگاه را عامل تعیین کننده و مهم در خروج یک بنگاه می داند. همچنین اظهار می کند که الزامات موجود هنگام شروع مانع عملکرد مناسب بنگاه می گردد.

فیض پور و موبد (1387) در تحقیقی به مطالعه توقف بنگاه های صنعتی و عوامل مؤثر بر آن پرداختند. این مطالعه بر روی منابع کوچک و متوسط استان یزد صورت گرفت. هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر اندازه، سرمایه اولیه، گروه صنعت و مکان استقرار بنگاه بر توقف فعالیت های بنگاه های صنعتی می باشد. نتایج بدست آمده نشان داده می باشد که بین مکان و سرمایه اولیه و توقف بنگاه ارتباط معنی داری وجود ندارد.

[1] wikipedia.org

[2] Van auken

[3] Cassar

[4] Modigliani and Miller

[5] Chittenden and et al

[6] Bowen and et al

[7] Bradley and et al

[8] Dollinger

[9] kok

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر ویژگی های سطح صنعت و سطح شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه تأثیر اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
 • مطالعه تأثیر سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
 • مطالعه تأثیر درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
 • مطالعه تأثیر نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
 • مطالعه تأثیر شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
 • مطالعه تأثیر رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
 • مطالعه تأثیر نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.

 

 • سؤال‏های پژوهش

سؤال هایی که در این پژوهش در پی پاسخ دادن به آن هستیم عبارتند از:

1- آیا بین ویژگی های صنعت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین ویژگی های شرکت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟