سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

–  شدت سرمایه

تعریف مفهومی شدت سرمایه: مقصود نسبت سرمایه به نیروی کار مورد بهره گیری در جریان تولید می باشد.

در مطالعه­های اقتصادی کمبود سرمایه، به عنوان یکی از عوامل توسعه­نیافتگی می باشد. سرمایه در ترکیب با نیروی کار و تکنولوژی می­تواند بخش تولید را تحرّک بخشد. افزایش تولید به گسترش بازرگانی، بالا رفتن سطح زندگی و رشد اقتصادی می­انجامد.کمبود سرمایه یکی از عوامل اصلی گرفتار شدن بسیاری از کشورها در چرخه باطل فقر می باشد. اگر دولت­ها نتوانند به گونه­ای مناسب به منابع مالی دسترسی یابند، فعالیّت­های اقتصادی آن­ها در راستای رشد وتوسعه با دشواری روبرو خواهد گردید (اصغری و عاملی،1390). مقیاس بهینه تولید در صنایع مختلف متفاوت می باشد، پس نیاز به سرمایه برای ورود به صنعت در مقیاس بهینه، در واقع یک مانع برای ورود به آن صنعت به حساب می آید. نیاز به سرمایه برای ورود به صنعت هزینه های حاشیه ای را به همراه دارد که هرچه نیاز به سرمایه در صنعت بالا باشد این هزینه های حاشیه ای نیز بالا خواهد رفت. به علاوه عدم کارایی و نواقص بازارهای سرمایه می تواند به وام دادن در نرخ های متفاوت و یا حتی در دسترس نبودن این منابع برای بنگاه های  تازه وارد و عموماً کوچک موجب گردد که این امر سبب میشود که بنگاه های بزرگ موجود در صنعت دارای هزینه های نسبتاً پایینی نسبت به بنگاه های کوچک گردند (بهشتی و همکاران).

بنگاه های موجود در صنایعی که دارای شدت سرمایه گذای بالایی هستند به واسطه سرمایه گذاری هنگفتی که انجام داده اند مستلزم ادامه فعالیت در صنعت هستند. شدت سرمایه گذاری در حقیقت یک مانع برای خروج می باشد و انتظار می رود ارتباط منفی با خروج داشته باشد (عرب نجف آبادی، 1390).

به مقصود اندازه گیری شدت سرمایه از مقیاس های متفاوتی بهره گیری می گردد. شدت سرمایه در هر صنعت معمولاً با موجودی سرمایه هر صنعت سنجیده می گردد. بعضی از محققین از جایگزین های متفاوتی برای این متغیر بهره گیری کرده اند. کایا (2002) در مطالعه خود بر روی صنایع ترکیه از نرخ استهلاک صنعت به جای متغیر موجودی سرمایه بهره گیری کرده می باشد. شاپیرو و کمانی (1987) و ورنر (2001) از متغیر جایگزین مصرف انرژی به عنوان یک جایگزین برای صنایع یونان بهره گیری کرده اند. مدهوشی و نصیری نیز در مطالعه خود اندازه سرمایه شرکت های موجود به ازای هریک از کارکنان را به عنوان مقیاس اندازه گیری در نظر گرفتند.

فریچ  و همکاران (2006) در مقاله ی خود با عنوان «اثر صنعت، منطقه و زمان در بقای کسب و کار های جدید: یک تجزیه و تحلیل چند بعدی» نشان دادند که شدت سرمایه بالا در یک صنعت موجب توقف راه اندازی و بقای شرکت جدید به سبب مقدار نسبتاً زیاد منابع مورد نیاز جهت دستیابی به حداقل اندازه ی کارا می گردد.

هلمرز و راجرز (2010) در مقاله ای تحت عنوان «نوآوری و بقای شرکت های تازه وارد در انگلستان» نشان داده اند شدت سرمایه هیچ ارتباط معنی داری با بقای شرکت های تازه وارد ندارد.

آلوارز و ورگارا (2012) در مقاله ای تحت عنوان  «قرار گرفتن در معرض تجارت، بقا و رشد شرکت های کوچک و متوسط» ارتباط ی بین بقاء، اشتغال، رشد و اندازه شرکت را در شیلی مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج این پژوهش نشان داد که شرکت های سرمایه محور کمتر احتمال نابودی دارند.

مهرداد مدهوشی و آذر نصیری(1388) در مقاله ی «تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد (مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران)» نشان دادند بین متغیر شدت سرمایه در صنعت با  بقای شرکت های جدید ارتباط معنی داری وجود ندارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر ویژگی های سطح صنعت و سطح شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

  • مطالعه تأثیر اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.

 

  • سؤال‏های پژوهش

سؤال هایی که در این پژوهش در پی پاسخ دادن به آن هستیم عبارتند از:

1- آیا بین ویژگی های صنعت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین ویژگی های شرکت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟